Cenník dopravy

Cenník stavebnej dopravy

1,20- €/km plati sa cesta kilometre (stanovisko vozidla a späť)

30,- € motohodina (nakládka a vykládka)

Ak sa dopravca zdrží v mieste vykládky materiálu viac ako 1 hodinu, účtuje sa k cene dopravy stojné vo výške 3,60,- € za každých začatých 15 minút státia

Pre stálych zákazníkov upravujeme ceny individuálne.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Cenník vývozu odpadov

Ceny za dopravné služby a uloženie odpadu:

  • Kontajner 7m3 185,- €
  • Kontajner 5m3 170,- €

Uvedené ceny sú bez DPH.

img1img2img3
2014 – 2020 © Kanel s.r.o.
Grafický návrh a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok