Cenník dopravy

Cenník stavebnej dopravy

1,25- €/km plati sa cesta kilometre (stanovisko vozidla a späť)

30,- € motohodina (nakládka a vykládka) Prvá hodina sa platí automaticky.

Ak sa dopravca zdrží v mieste vykládky materiálu viac ako 1 hodinu, účtuje sa k cene dopravy stojné vo výške 3,60,- € za každých začatých 15 minút státia

Pre stálych zákazníkov upravujeme ceny individuálne.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Cenník vývozu odpadov

Ceny za dopravné služby a uloženie odpadu korýtkové kontajnery 7m3 a 5m3:

Položka a kategória odpadov Cena do 1t Cena do 2t Cena do 5t Každá tona navyše
1 Kat. č. 170 904 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 160 120
2 Kat. č. 170 101 betón 180 25
3 Kat. č. 170 107 zmesi betónu, tehál, obkladov, dlaždíc a keramiky 200 40
4 Kat. č. 200 307 objemový odpad /plasty, igelit, kartón/ 160 120
5 Kat. č.170201 drevo odpadové 200 50
6 Kat. č.170302 bitúmenové zmesi /asfalt/ 400 45
7 Kat. č. 170102 tehly 200 40
8 Kat. č. 170 202 sklo 160 45
9 Kat. č. 150106 zmiešané obaly 160 120
10 Kat. č. 170 504 zemina a kamenivo 180 25
11 Kat. č. 150101 obaly z papiera a lepenky 160 120
12 Kat. č. 150102 obaly z plastov 160 120

Uvedené ceny sú bez DPH.

Kontaktný formulár

img1img2img3img3
2014 – 2024 © Kanel s.r.o.
Grafický návrh a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok