Dokumenty

Registrácia Odboru starostlivosti o životné prostredie

Povolenie Obvodného úradu životného prostredia  Povolenie Obvodného úradu životného prostredia

Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

img1img2img3img3
2014 – 2024 © Kanel s.r.o.
Grafický návrh a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok